Diễn đàn NỔI LOẠN network-Nổi Loạn - Auto Giang Hồ

  Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Auto Click Chuột Tài Nguyên , Hack Giao dịch võ lâm 2 tháng 12 năm 2011 , Tài Nguyên, Thiên Môn Trận, Chế Bánh Ngô, Tống Liêu 7.0.7.3

  Share

  NoiLoanVL2

  Tổng số bài gửi : 150
  Join date : 14/12/2011

  Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Auto Click Chuột Tài Nguyên , Hack Giao dịch võ lâm 2 tháng 12 năm 2011 , Tài Nguyên, Thiên Môn Trận, Chế Bánh Ngô, Tống Liêu 7.0.7.3

  Bài gửi  NoiLoanVL2 on Sun Dec 25, 2011 10:10 pm

  Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Auto Click Chuột Tài Nguyên , Hack Giao dịch võ lâm 2 tháng 12 năm 2011 , Tài Nguyên, Thiên Môn Trận, Chế Bánh Ngô, Tống Liêu 7.0.7.3


  AutoHit
  DowLoad v? b?t lên và s? d?ng nhu hình du?i auto này dùng d? ch? t?o r?t vip nó cung là 1 auto click


  Start
  Click Mouse nâng C?p
  Ch?y VL2 tru?c , sau dó
  Start
  B?m Get VL2 d? l?y c?a s? VL2
  [color="green"]M?c nhiên t?a d? Click là t?a d? c?a Button Ch? t?o trong game , nwu không muon click toa do nay các ban có the di chuyen chupt dan toa do khác trong game , d? yên chu?t ( chu?t ph?i n?m trên c?a s? VL2 dã dã du?c b?n ch?n lúc d?u nhé ) và b?m phím nóng CTRL + A d? chuong trình ch?n t?a d? m?i .
  Sau dó b?m b?t d?u d? ti?n hành
  *Các Phím Nóng :
  CTRL+A : L?y t?a d? m?i ( Ph?i có VL2 m?i có tác d?ng )
  CTRL+S : B?t Ð?u/Ngung Auto


  Hu?ng d?n dùng ClickMouse + Chipf2 vào t?ng liêu vl 2
  Hu?ng d?n dùng AutoCLick ch? phù,áo,qu?n,Spam kênh th? gi?i,vào t?ng liêu vl 2
  Hôm nay mình m?o mu?i vi?t bài này b?n nào bi?t r?i thì d?ng cu?i
  vì còn nhi?u ngu?i chua bi?t

  ClickMouse + Chipf


  AutoClick 2.2


  Auto Võ Lâm 2 Giang Ho TL 7.0.2


  Auto Tho Nuong


  Phien Ban Hack Vo Lam 2 New:Download.zip
  Hu?ng d?n:
  + B1:
  Dowload Auto Click2.2 roi v?egiai nén ban Auto vua download v? m? file AutoClik.exe ra thi?t l?p thông s? nhu trên giao di?n!
  + B2:Zô Võ lâm m? auto v?i phím t?t là F3 On/off auto. Các ban cho vec di chuot vào noi mà click chuot. Auto dã tau click chuot vai tac dw 0,1/s.

  - B?n Auto có uu di?m click vs t?c d? cao nên r?t nhanh, phù h?p v?i các b?n s? m?i tay và s? h?ng chu?t (Click nhi?u quá m?
  -Auto train, Kick T?ng Liêu ChipF2 : Phiên B?n M?i Nh?t Hi?n Gi?, S? Ðu?c C?p Nh?p Thu?ng Xuyên.
  Start DOWLOAD
  AutoSell VLII 7.0.5 Tu? Rao Ba´n Ðô`

  Co´ thê~ giu´p ba?n luyê?n mâ?t ti?ch không bi? ngu~ ^^DowLoad
  vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

  Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Ch? phù, Du?c.v.v.
  ] vê` Browse... dê´n thu mu?c vo~ lâm bâ?t auto rô`i su~ du?ng
  Hot Key:
  - “Ctrl + A” b?m vào nút “Click auto”
  - “Ctrl + C” b?m vào nút “Cancel”
  - “Ctrl + S” l?y t?a d? hi?n t?i c?a con chu?t gán cào 2 textbox X, Y
  - “Ctrl + X” thoát kh?i chuong trình
  Download Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Chi phù
  vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

  vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

  T?t nhiên yêu c?u máy b?n ph?i cài Microsoft Office Excel
  LINK DOWN:

  JX2_FAQ_V70.0
  VLTK II Manual Update V 1.0.33 (Dành cho ai không autoupdate du?c)
  DowLoad

   Hôm nay: Wed Jan 16, 2019 7:50 pm